LPG

LPG

LPG potoczniej znany jak propan-butan, czyli mieszanina propanu i butanu, której używa się jako gaz samochodowy. Jest to przechowywany w specjalnych pojemnikach pod ciśnieniem jako ciecz. Pierwszy raz otrzymano go w 1910 roku, a w handlu pojawił się w 1912 roku. Jego główne zastosowania to:

paliwo do zasilania różnorodnych urządzeń grzewczych,

paliwo do zasilania domowych kuchenek gazowych, grilla gazowego, kuchenki turystycznej,

LPG

paliwo silnikowe – to co nas obecnie najbardziej interesuje – autogaz,

paliwo, które stosuje się podczas prac dekarskich, instalacyjnych, obróbki i cięć metali,

paliwo w systemach kogeneracji i mikrokogeneracji,

LPG

paliwo w procesach przemysłowych – na przykład w fabrykach ceramiki,

gaz nośny do kosmetyków w aerozolu.

LPG jest produktem ubocznym, który powstaje przy rafinacji ropy naftowej i złóż gazu ziemnego, podczas gdy uruchamia się nowy odwiert.

Jeżeli chodzi o właściwości LPG , to w temperaturze pokojowej, przy normalnym ciśnieniu ma on postać gazu. Gdy ciśnienie się zmienia ulega skraplaniu.

– autor artykułu